ترمه ارغواني يزد

22,000,000

قیمت به ریال: 22,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 2


يادگارنامه

11,000,000

قیمت به ریال: 11,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 1


سرديس ببر منبت كاري

22,000,000

قیمت به ریال: 22,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 2


تابلو نقاشي طرح مزرعه

33,000,000

قیمت به ریال: 33,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 3


تابلو نقاشي طرح دلتنگي

33,000,000

قیمت به ریال: 33,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 3


تابلو نقاشي طرح دختر نوازنده

33,000,000

قیمت به ریال: 33,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 3


تابلو نقاشي طرح نقش حيا

33,000,000

قیمت به ریال: 33,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 3


كوله نمدي 6 تكه

11,000,000

قیمت به ریال: 11,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 1


پرده قلمكاري

11,000,000

قیمت به ریال: 11,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 1


پك زيورآلات پته دوزي

11,000,000

قیمت به ریال: 11,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 1


پرده و ست پذيرايي قلمكار

22,000,000

قیمت به ریال: 22,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 2


نقاشي قاجارى

33,000,000

قیمت به ریال: 33,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 3


تابلو نقاشي خط شعر حافظ

33,000,000

قیمت به ریال: 33,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 3


تابلو تذهيب ترنج

11,000,000

قیمت به ریال: 11,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 1


پرده و ست پذيرايي قلمكار قرمز

22,000,000

قیمت به ریال: 22,000,000

وضعیت : موجود میباشد

امتیاز : 2